Het einde van de sigarettenfabriek Negresco

Sigaren
EiBHet einde van Negresco werd ingeleid door de regeringsmaatregelen ter maximalisatie van de inkomsten uit het roken zoals:
Accijns op lucifers.
Invoerrecht op sigaretten.
Invoerrecht op sigarettenpapier.
Accijnsheffing op sigaretten en tabak.
En door de monopoliserende bedrijfsvoering door de kapitaalkrachtige Anglo-Americaanse concurentie.
(Het Belgische bedrijf Faroka is van 1931-1932.)

Het invoerrecht op sigaretten en de verhoginging daarvan van 100 tot 150 gulden per 100 kg. op 6-6-1924 zorgde ervoor dat de lokale Indische sigarettenindustrie zich verder kon ontwikkelen.
Het Soer. Hbld. zag de bui echter al hangen en vreesde dat de regering wel een middel zou vinden om dat voordeel weer op een andere manier te niet te doen zoals ze ook met de spiritusindustrie gedaan had door een accijnsverhoging tot boven de grens van het draagvermogen.

Accijnsheffing op sigaretten. Vanwege de problemen van de douane met de controle op de accijnzen stelde de hoofdinspecteur van in- en uitvoerrechten en accijnzen om in plaats van accijnsheffing op sigaretten de invoerrechten op sigarettenpapier per 15-7-1926 voldoende te verhogen om tot een gelijke opbrengst te komen.
Dit ook ter bescherming van de rokok krčtčk. Voor de kruidnagelsigaretten (rokok krčtčk) was wel tabak maar geen (buitenlands) sigarettenpapier nodig maar maisblad.
Toch werd de accijns op sigaretten ook verhoogd.

In juni 1926 zou het invoerrecht op sigarettenpapier verhoogd worden. Volgens een protest van B.A.T. zou het invoerrecht verhoogd worden van 150 naar 650 gulden per 100 kg. of 522 procent van de waarde.
Bij de vorige verhoging in 1924 was al gebleken dat de goedkope merken(Elephant en Golden Egg) van B.A.T. zonder groot omzetverlies geen prijsverhoging van 5 naar 6 cent per 10 sigaretten konden verdragen. De prijs bleef 5 cent B.A.T. nam het verlies.


Inperking van de verliezen van negresco.

Eind 1929 trok RPPAM Mignot naar Djokja om orde op zaken te stellen.
Negen weken op de boot voor een verblijf van 5 weken. Van 08-10-1929 tot 4-11-1929, reist Remi met MS Christiaan Huygens van Amsterdam naar Batavia. De terugreis met ss Prinses Juliana Batavia naar Amsterdam vangt op 25-12-1929 aan. Volgens Het Vaderland van 21-01-1930; te Genua gedebarkeerd.

29-11-1929 Drama te Djokja

De heer J.E.B. Beer, administrateur de NV Tabak-Mij. Negresco te Djokja, werd eergisterenmorgen dood in zijn woning in de Sindoralaan aangetroffen. Deze dood wordt in verband gebracht met het ontslag, dat de heer Beer heeft gekregen van zijn directie, die thans te Djokja vertoeft.

Met dit ontslag waren de problemen niet opgelost.

In 1932 was het invoerecht op sigarettenpapier al 800 procent van de waarde.
Voor Negresco was dit teveel om te dragen.
Djocjakarta 29-9-1933.
De sigarettenfabriek Negesco is aangekocht door de British America Tobacco Cy.
Het verschil met het optimisme van 1930 en de uitbreiding in 1931 is enorm
Het Vaderland staat en letterkundig nieuwsblad

Padalarang De Indische industrie is er in geslaagd papier te vervaardigen dat gelijkwaardig is aan het geimporteerde papier en tegen dezelfde prijs wordt verkocht.
Dit werd in 1926 al voorzien, het voorstel was, om op het binnenlandse sigarettenpapier wanneer dat zou bestaan accijns te gaan heffen.

Afschaffen invoerrecht en verhogen tabaksaccijns

Oktober 1934. Indien Padalarang sigarettenpapier maakt dan kan die productie gefrusteerd worden door de afschaffing van het speciale invoerrecht accijns is dan overbodig!

Zie ook Mascotte

Afschaffing en accijnsverhoging op sigaretten bevorderd de Belgische en Brits-Amerikaanse sigarettenindustrie (Negresco was geen speler meer) en benadeeld de Krčtčkindustrie.

In 1934 bleken de bij Negresco vertrokken J.H. Veltema en Van Houts werkzaam te zijn bij de in 1931 opgerichte sigarettenfabriek Faroka. Veltema als directeur en van Houts als bedrijfsleider en vanaf 1937 na het overlijden van de heer Veltema als Directeur "Faroka" Malang

[bron] http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0705-01.pdf
Na de verkoop van de sigarettenfabriek trokken de overgebleven bestuurders naar "Faroka" in Malang.
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 1-3-1937]


1919 Negresco Klatergoud
1919 Geregistreerde bezoeken van de familie
1923 Sigarettenfabriek Negresco
1923 Remi Mignot Opening sigarettenfabriek Negresco
1926 Negresco (Mignot & de Block)
1930 Uitbreiding sigarettenfabriek Negresco
1933 Het einde van de sigarettenfabriek Negresco
1952 Taru Martani was Negresco
2011 Negresco Taru Martani
2011 Taru Martani op Flickr
1957 bidprentje Wilhelmus Habraken