Negresco 1919-1924

Sigaren

De Sigarenfabriek Negresco te Djokjakarta 1919-1924.

(Alleen Taru Martani gebruikt 't jaartal 1918.)
Over de aanleiding van de start in IndiŽ bestaan twee versies die elkaar niet uitsluiten. Eigen initiatief van Adolph Mignot of op verzoek van de regering.

Afbeelding uit "Klatergoud" missienieuwsbrief van 1924.
Volgens een artikel uit 1924 van Fr. Stršter S.J. in "Klatergoud" missienieuwsbrief, lag het initiatief bij Mignot.

In het begin van het jaar 1919 ontmoette een Pastoor op dienstreis in een der grootere plaatsen van Java's Oosthoek een der Heeren Mignot, mede-firmant der bekende sigarenfabriek Mignot & de Block te Eindhoven. De Heer Mignot was, zoo vertelde hij, naar Java gekomen, om eens te zien, of er geen mogelijkheid bestond, ook in IndiŽ een begin te maken met de sigarenindustrie.
Hij wilde in het klein beginnen, de werklieden geheel laten opleiden onder toezicht van twee Europeesche vaklui, en dan langzamerhand tot een grootindustrie over gaan.

Adolphe Antoine Louis Marie Mignot in tropenkleding.

Volgens het omblaadje bij het honderdjarig jubileum (1958) was het Aldolph (Antoine Louis Marie) die het bedrijf in Ned. IndiŽ stichtte "op instignatie van de nederlandse regering".
Het feit dat er een innige verstrengeling bestond tussen M&dB en de katholieke kerk zal een reden geweest zijn.
Zie in "Catholics in Indonesia 1808-1942: A Documented History. Door Karel Steenbrink, Paule Maas", de stelling dat de katholieke sigarenfabriek moest dienen ter versterking van de Missie van de paters Jezuieten in Djocja....
Een billijk loon werd den Javaanschen werknemers toegezegd en den 1sten Juli 1919 werd de fabriek geopend. (In een gehuurd woonhuis.) Het aanvangs-personeel bestond uit 25 personen, verdeeld in poppenmakers, sigarenmakers, kistjesmakers, plakkers enz.
...
Om den zoo noodzakelijken zegen van God over de onderneming te doen neerdalen, was van het begin af bepaald, dat de fabriek in "het teeken van het katholicisme" zou staan. Daarom was vastgesteld, dat het dagelijksche werk zou beginnen met een kort gemeenschappelijk morgengebed, waarbij de mandoer (baas) zou voorbidden; van tijd tot tijd zou onder het werk ook nog even gebeden worden, terwijl om 12 uur 's middags en om 5 uur 's avonds de arbeid zou beŽindigd worden met het bidden van den Angelus. ...

Eindhovens dagblad 7 juli 1919:
De sigarenindustrie
We lezen in de Indische "Locomotief" een bericht uit Djokja meldende:
De heer Mignot firmant van Mignot en de Block te Eindhoven heeft aangevraagd een sigarenfabriek op te mogen richten in de kampong Boeloe (Bulu) waarvoor het terrein en de gebouwen gekocht worden van den Chinees Lie Kiem Tjoan.

Het terrein voor de sigaren fabriek was 5 bahoes (~3.5 hectare).
(N.V. Negresco was initially built in Bulu area, at the side of Magelang Street.) Op de weg van Bulu naar Magelang.
18 en 29-8-1919
In 1920 verhuisde de fabriek naar de huidige plek in Baciro, waar onder de naam Taru Martani nog steeds tabaksartikelen worden geproduceerd.

Sigarenfles
Sigarenfles uit de verzameling van onze buitenlandse correspondent Szemi padajayanya
In een andere verzameling gebruikt Szemi afbeeldingen van www.mignot-en-de-block.nl
Hij schrijft daar, (denk ik,) dat de sultan van Yogyakarta, Sri Sultan Hangku Buwono IX de fabriek de naam Taru Martani gaf, in de hoop leven te maken uit de tabak.(?)
Ook Sultan Hangku Buwono VIII speelde een rolUit de missienieuwsbrief, de krant en het omblaadje wordt meestal niet duidelijk hoe vaak een der Heeren in Nederlandsch IndiŽ is geweest.

Op het einde van het jaar 1920 was de eerste fabriek gereed.

Twee foto uit de WIKICOMMONS COLLECTIE van het TROPENMUSEUM (Koninklijk Instituut vd Tropen)(KIT) This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Attribution: Tropenmuseum of the Royal Tropical Institute (KIT)

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Stand_met_sigaren_op_de_Jaarbeurs_in_Bandoeng
Negresco en La Semeuse op de Jaarbeurs in Bandoeng. (La Semeuse is een M&dB merk.) COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Paviljoen_met_Negresco_sigaren_op_de_Jaarbeurs_in_Bandoeng
Het Paviljoen van Negresco op de jaarbeurs.


1919 Negresco Klatergoud
1919 Geregistreerde bezoeken van de familie
1923 Sigarettenfabriek Negresco
1923 Remi Mignot Opening sigarettenfabriek Negresco
1926 Negresco (Mignot & de Block)
1933 Het einde van de sigarettenfabriek Negresco
1952 Taru Martani was Negresco
2011 Negresco Taru Martani
2011 Taru Martani op Flickr
1957 bidprentje Wilhelmus Habraken