Uitbreiding sigarettenfabriek Negresco

Sigaren
EiBIn 1930 zou worden overgegaan tot de bouw van een nieuwe sigarettenfabriek naast de bestaande. Van de Anglo-American Cigarette Company. opgericht op 23 maart 1922 als N.V. The Anglo-American Cigarette Co. (Engelsch-Americaasche Sigarettenmaatschappy)
Op 10-10-1950 in liquidatie getreden.
 The Anglo-American Cigarette Co.
Het merk The Anglo-American Cigarette Co. werd op 28-8-1922 gedeponeerd.

Twee jaar later was alles voorbij voor de sigarettenfabiek van Negresco.
Uit een artikel uit 1949 blijkt dat bij Negresco-BAT-Taru Martani in Djockjakarta nog 2.000.000 sigaretten terverzending klaarlagen.
Luchtfoto met sigarettenfabriek.
Sigarenfabriek djokja
Interieur sigarenfabriek djokja

1919 Negresco Klatergoud
1919 Geregistreerde bezoeken van de familie
1923 Sigarettenfabriek Negresco
1923 Remi Mignot Opening sigarettenfabriek Negresco
1926 Negresco (Mignot & de Block)
1930 Uitbreiding sigarettenfabriek Negresco
1933 Het einde van de sigarettenfabriek Negresco
1952 Taru Martani was Negresco
2011 Negresco Taru Martani
2011 Taru Martani op Flickr
1957 bidprentje Wilhelmus Habraken