De nieuwe sigarettenfabriek van Negresco
door Paulus Johannes Antonius van Houts

Sigaren

caravellis in Brussel
1918 M&dB
Paulus Johannes Antonius van Houts (afb. 1) is geboren op 27-10-1896 om 21:00 in Eindhoven
[bron: BS Eindhoven Deel 11 Jaar 1896 Akte 129],
zoon van Jan Jacobus Paulus van Houts en Theodora Johanna Cornelia van Veggel.
Paulus is overleden op 06-03-1970 in Geneve, 73 jaar oud.
Adressen:

van 1888 tot 1920 Rozemarijnstraat 16, Eindhoven (Vertrekt op 30-6-1920 Naar Brussel)
[bron: Bevolkingsregister Eindhoven inv. nr. 30 folio 78]
vanaf 1937 Djalen Idgen 37, Malang (Java), Indonesie [bron: KvK]
vanaf 1939 Nederland (Vertrekt uit Batavia op 23-8-1939 aan boord van m.s. "INDRAPOERA".)
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ 21-8-1939]
vanaf 30-01-1969 Geneve, Zwitserland [bron: KvK]

Beroepen:
1918-1920 In dienst bij M&dB.
1920-1923 In dienst bij M&dB, Caravellis-cigarettenfabriek
vanaf 1923 SIGARENFABRIKANT P.H. van Houts "Murillo" en bouwmeester sigarettenfabriek Negresco.
Caravellis
UIt de PDF:
Hij genoot M.U.L.O.-onderwijs te Eindhoven en kwam daarna in den handel. Weldra trad hij in dienst bij de fa. Mignot & de Block, bij wie hij zich inwerkte in het sigarettenbedrijf. Van 1920 tot 1923 werkte hij te Brussel, waar een nieuwe fabriek werd opgericht ter vervaardiging van Caravellis-cigaretten.
In 1923 vertrok hij naar Ned.- IndiŽ om er te Djocjakarta voor de fa. Mignot & de Block een nieuwe sigarettenfabriek op te richten. Verder is v. H. lid van de comm. van deskundigen voor den Tabaksaccijns en lid van de Krosok-Centrale. - Hij heeft indertijd een wereldreis gemaakt, waarbij hij ook Japan, China en Amerika bezocht. Daarnaast heeft hij den geheelen Indischen archipel doorkruist en kent hij de meeste landen van Europa.


Gevonden via Szemi Padajayanya
http://barangantiklawas.blogspot.com/p/merajut-kenangan-masa-lalu.html
Ook Negresco gebruikte filmster plaatjes om door het verzamelen de verkoop te stimuleren.

Bron: http://djadoelantik.blogspot.com/2011/05/cigarette-card-antik-negresco.htmlNa de verkoop van de sigarettenfabriek trokken de overgebleven bestuurders naar "Faroka" in Malang.


1919
Negresco Klatergoud
1919 Geregistreerde bezoeken van de familie
1923 Sigarettenfabriek Negresco
1923 Remi Mignot Opening sigarettenfabriek Negresco
1926 Negresco (Mignot & de Block)
1930 Uitbreiding sigarettenfabriek Negresco
1933 Het einde van de sigarettenfabriek Negresco
1952 Taru Martani was Negresco
2011 Negresco Taru Martani
2011 Taru Martani op Flickr
1957 bidprentje Wilhelmus Habraken


Index Mignot & de Block