1969 Mignot & Co het gebouw vlak voor en na de sluiting

Sigaren


Mignot & de Block Nederland, heeft op 30-12-1969 Mignot & Co. en overgenomen. Op het laatst had de fabriek de omvang van een ambachtelijke sigarenmakerij. In 1970 is de inboedel verkocht.


Toen Philip Moris de Nederlandse Mignot & de Block overnam werd ook Mignot & Co. St. Niklaas gesloten (1969) de gebouwen waren op en werden leeg opgeleverd.
In Eindhoven gebruikte Philip Moris de gebouwen nog tot 1982. Inmiddels is PM geheel uit nederland vertrokken. 1969 Mignot & Co vlak voor en na de  sluiting
De fabriek, met de binnenlandse naam Mignot & de Block, vlak voor de Sluiting.

Het gebouw volgens De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Gebouw, Tabaksfabriek "Mignot & de Block" (ID: 15170)
Regentiestraat 42-44
Voormalig tabaksfabriek "Mignot & de Block",
in XXb* ( in 2de kwart 20ste eeuw tussen 1925 en 1950) ondergebracht in de voormalige ververij en weverij "Van Den Heuvel" uit XIXc (3de kwart 19de eeuw 1850-1875). Verbouwingen 1928 naar ontwerp van architect A. D'Hooge. Regentiestraat 42-44, Sint-Niklaas.
Bakstenen gebouw met gecementeerde voorgevel van negen traveeŽn en vier bouwlagen onder zaagdak (nok parallel met de straat).

Twee onderste bouwlagen uit XIXc (1850-1875) met getoogde vensters, deur en centrale poort, eertijds gevat in geriemde omlijstingen. Twee bovenste bouwlagen volgens archiefstukken van 1928 naar ontwerp van architect A. D'Hooge. Behouden travee indeling met markerende pilasters aan weerszijden van de poort- en de zijtravee. Rechthoekige vensters met houten ramen met kleine roedenverdeling. Geveleinde met vlakke fries waarin firmanaam en houten kroonlijst op klossen. Achterliggend fabrieksgebouw onder zeven zaagdaken.

Interieur vroeger ingedeeld in: wachtkamer, spreekplaats, bureel, magazijn, kistenpakhuis, drogerij, kleedkamer, kerverij, vochtkamer, blikbewerking, ringerij, plakkerij, droogmagazijn, kistenmakerij.

S.A. St.-N., Modern Archief 3719/5518, 4533.
Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiŽ, Architectuur,
Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas,
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs: Demey, Anthony
* indien geen jaartal bekend dan wordt de betreffende kwart eeuw benaderd met Romijnse cijfers en een volgletter.

Mignot & Co. St. Niklaas

(0)1920 Mignot en de Block St. Niklaas
(1)1920 Sigarettenmaatschappij Caravellis Frťres Brussel
(2)1969 Mignot & Co vlak voor de sluiting
(3)1969 Mignot & Co het gebouw vlak voor en na de sluiting
(4)1969 Mignot & Co inboedel.
(5)2015 bezoek fabriek en Museum
United Tobacco Agencies