Kunstwerken van Toorop in relatie met fabrikanten in Eindhoven-III-Schellens.

Sigaren
EiBIsografien van Toorop
Het zijn veelal grafische reproducties ook wel isografien genoemd. Het is een fotomechanische reproductiemethode vaak toegepast door de Fa. van Meurs uit Haarlem.

1925 Maria Mathea (Mies) Schellens.
6 jaar.
Maria Mathea (Mies) Schellens, geboren op 27-10-1918 in Tongelre, dochter van Antonius Clemens Jacobus Maria Schellens en Dorothea Richarda Maria van Wijck.

1925 Matthea Jacoba (Thea) Schellens.
4 jaar
Matthea Jacoba (Thea) Schellens, geboren op 06-10-1920 in Tongelre, dochter van Antonius Clemens Jacobus Maria Schellens en Dorothea Richarda Maria van Wijck.

Dag Miesje en Thea, bedank papa voor de sigaren.
Welk merk zou Schellens gekocht hebben? Zijn schoonzoon Paul Mignot was nog niet in zicht
18-1-1925Ereburger van Eindhoven Mies Mignot-Schellens is overleden op 14-09-1989 in Eindhoven, 70 jaar oud.

Tekst op [bron: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Fotogalerij-ereburgers.htm].

" 23-05-1981 ereburger (Mies Mignot-Schellens, gehuwd met Paul Mignot, is erg begaan met cultuur. Ze groeit op in een milieu waarin kunst en cultuur met sierlijke hoofdletters worden geschreven. Het ouderlijk huis ‘De Driehoek’ aan de Parklaan 34 is welhaast een kunstpaleis van de Haagse School. Haar vader Antoon Schellens (1887-1954) zit in het bestuur van het Van Abbemuseum. Meer dan vijfentwintig jaar ontwikkelt de vriendelijke, charmante, deskundige en erudiete Mignot-Schellens talrijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. In deze door mannen gedomineerde wereld drukt ze op doortastende wijze doch zonder drammerig te zijn een persoonlijk stempel op de beraadslagingen en de te nemen besluiten. Ze is initiatiefneemster en oprichtster van de Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven (SKVE, de voorloper van het Centrum voor de Kunsten) en bestuurslid van het comité Culturele Ontwikkeling Schooljeugd. Ook geeft ze declamatie- en toneellessen. Daarnaast is Mignot-Schellens medeoprichter van de Eindhovense Stadsschouwburg (inmiddels Parktheater geheten). Ze heeft zitting in het allereerste bestuur van de schouwburg en blijft achttien jaar bestuurslid. Ook zit ze in de besturen van de Kunststichting en de muziekschool."

Als mevrouw Mignot-Schellens op zaterdag 23 mei afscheid neemt van de SKVE, verrast wethouder Leenders haar met het ereteken van de stad Eindhoven)

Index Mignot & de Block