Adolphe Antoine Louis Marie Mignot

Sigaren
Johanna Mignot-Smelt (1843-1914) had haar huis en huisraad aan haar vier dochters en aan de kinderen van de in 1895 overleden dochter Thèonie van Blarkom-Mignot nagelaten.
In het huis mocht Jeanette Hubertine Bernardine Marie een jaar lang blijven wonen en het daarna tegen de geschatte waarde kopen.
De dochters en de zonen waren al door Adolph John bedeeld,
Eugene Adolf Jeanette Marie Mignot, voorwaardelijk als hij niet in de firma was of zou worden opgenomen, net als de dochters met 50.000 gulden.
Adolphe Antoine Louis Marie Mignot en Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot waren samen eigenaar van M&dB.

Waarschijnlijk kon of wou Jeanette het niet betalen en is van deze koop niets terecht gekomen. Adolphe A.L.M. heeft in 1917 de ouderlijke woning op een veiling gekocht van de erven Mignot. aankoop stationsplein 1
aankoop stationsplein 1
Hij heeft het in het jaar daarna geheel laten verbouwen.
Toch blijkt hij op 10-01-1922 op Avenue de Tervueren 443, Brussel Provincie Zuid Braband te wonen.


Adolphe Antoine Louis Marie Mignot in 1950
Adolphe Antoine Louis Marie Mignot is geboren op 06-04-1871 in Woensel [bron: BS Woensel Deel 9 Jaar 1871 Akte 38], zoon van Adolphus John Mignot en Johanna Christina Hubertina Maria Smelt.
Adolphe Antoine Louis Marie is overleden op 02-04-1964 in Brussel, 92 jaar oud.
Adressen:
van 1871 tot 1874 Stationsplein, Woensel
van 1874 tot 1900 Stationsplein, Eindhoven (Annexatie in 1874) [bron: KvK 408]
van 1910 tot 1917 Langendijk, Dijk B252, Dijk 24, Eindhoven [bron: adresboek 1910 en 1917]
Vader Adolf John Het in 1904 gebouwde huis aan de Raifeisenstraat was hem al gauw te klein. In 1917 had de in 1900 getrouwde Adolphe Antoine Louis Marie 8 kinderen (3 meisjes en 5 jongens) varierend in leeftijd van 2 jaar tot 16 jaar. Toch was hij geen kindervriend.
(In 1917 wordt het huis van de overl Adolph John verbouwd en verhuist de fam. Adolphe Antoine Louis Marie naar Stationsplein 1 (officieel Dommelstraat 31)) [bron: adresboek 1917]

Ondanks de aanwezigheid van een kinderjuffrouw CQ Gouvernante was dat hem veel te veel. Zijn 10 jaar jongere vrouw durfde hem geen tegengas te geven. hij had zijn ontbijtkamer op de eerste verdieping zijn rook en biljartkamer op de bel etage. Daaronder, in de kelder, was de kinderontbijtkamer.

Beroepen:
vanaf 1904 Directeur M&dB [bron: steen uit de fabriek]
Op 31-7-1920 richt Aldolf als lasthebber van met Remi en de in Brussel wonende Eugene de handelsvennootshap onder de firma: "Caravellis Frères" (gebroeders Caravellis) op. De vennootschap is gevestigd en houdt kantoor te Eindhoven. Het bedrag van ieders inbreng alsmede ieders kapitaal in de vennootschap zal uit de boeken der vennootschap blijken. [bron: acte 606 notaris Johan Balthazar Aloisius Dericks]
Van 24-01-1924 tot 02-10-1937 is Adolf Comissaris van de in een N.V. omgezette Sigarettenmaatschappij Caravellis Frères [bron: KvK 3820]
Getuige bij:
22-04-1903 huwelijk Joseph Victor Halflants (1871-1945) en Cornelia Alida Jeannette Marie Mignot (1879-1958) [broer bruid] [bron: BS Eindhoven Deel 29 Jaar 1903 Akte 11]
22-04-1903 huwelijk Justin Marie Hubert Otton Quaedvlieg (1877-1961) en Josephine Jeannette Marie Mignot (1875-1959) [broer bruid] [bron: BS Eindhoven Deel 29 Jaar 1903 Akte 10]
Adolphe trouwde, 29 jaar oud, op 27-06-1900 in Geebets (Leuven) met Magdalena Louisa Maria Ghislaine Arnauts, 19 jaar oud.
Magdalena is geboren op 16-04-1881 in Geebets (Leuven).
Magdalena is overleden op 27-01-1955 in Brussel, 73 jaar oud.


Adolphe de oudste zoon van Adolf John


Bouwvergunning 1917
Dommelstraat 31 1917 verbouwing van het pand aan het stationsplein

Stationsplein 1 na verbouwing.

Stationsplein gebouwd 1869 gekocht in 1917 door Adolf Mignot van de Dijk 24 voor 75.750 gulden.
Verkocht in 1922 aan G. van den Berg.
Op 17-12-1924 ingericht als Hotel-Cafe-Restaurant.


Detail trappenhuis Stationsplein 1
Stationsplein 1.
Adolphe Antoine Louis Marie Mignot laat vaak een van zij voorletters vervallen en noemt zich A.L.M. Mignot. In 1924 wordt hij Comissaris N.V. Sigarettenmaatschappij Caravellis Frères en verhuist hij naar Avenue de Tervueren 443, Brussel.
Avenue de Tervueren 443, Brussel
Avenue de Tervueren 443, Brussel

vanaf 1924 Avenue de Tervueren 443, Brussel [bron: KvK]
Avenue de Tervueren 443, Brussel


Gouden bruiloft Adolphe en Madeleine Mignot-Arnauts met kinderen, echtgenote (s/n) en oudste kleinkinderen.
Bovendste rij ::Paul,Louis,Abbé , John, Jean Nobels ( Echtgenoot Jeanne), George
Tweede rij van boven :: Jeanne (echtgenote van Louis Nobels)Colette Davignon (Vouw van Louis) Mies Schellens ( Vrouw van Paul) Yvonne Eggermont met dochter Anne (Vrouw van George) Lucy ( vrouw van Louis de Lantsheere) Friquette Villers (Vrouw van John) Louis de Lantsheere (echtgenoot van Lucy)
Onderste rij :: Hugues ( zoon van Louis) Dorine ( dochter van Paul) Madeleine Mignot-Arnauts, Adolphe Mignot, Solange (dochter van John), Evelinne de Lantsheere