Firma A. de Block Warmoesstraat Amsterdam

Sigaren


De kapitaal verschaffers.


Het kapitaal van Mignot & de Block en van de tabakshandel van Alexander M. de Block zal helemaal verdiend zijn in de Affaire van Borduur- en Passemntswerken, en Goud- en Zilverdraadtekkerij firma A. de Block.
De eerste hint is, dat bij het huwelijk van Antonius en Louisa in de gemeenschap van goederen een uitzondering van 30.000 gulden persoonlijk bezit van Louisa werd gemaakt maakt het aannemelijk dat Mignot en de Block geheel gefinancieerd is uit de afaire van de Block. Bij het overlijden van Remigius Mignot zou er nog een aanzienlijk bezit geweest zijn maar dat kan in de aanloop van de "Civil War" wel grotendeels verdampt zijn.
Een aanduiding hiervoor is dat de familie van Louisa Mignot niet bij het huwelijk aanwezig was. Eindhovenaar Rutjes was gemachtigd door moeder Théonie en stiefvader Adolf John Rutjes. Pas geruime tijd na het huwelijk kwam de familie Rutjes-de la Riviere naar Eindhoven.

Een andere hint is het betrekkelijk lage aandeel in de kosten van de oprichting van Adolphus John Mignot.

De uit Brussel afkomstige Alexander de Block is ca. 1806 de grondlegger van de firma A. de Block. Na diens dood op 19-2-1832 alleen voortgezet door zoon Alexander Martinus de Block.

Op 1-7-1839 kort na het overlijden op 39 jarige leeftijd van Alexander Martinus de Block, verkoopt de weduwe Helena de Graaf het familiebedrijf aan Willem Frederik Rouse Scheidius. Haar kinderen zijn dan 7 en 5 jaar, te jong voor de voortzetting van het bedrijfsvoering.

Alle knechts van Alexander de Block en Alexander Martinus de Block zijn in dienst overgegaan naar de nieuwe eigenaar Willem Frederik Rouse Scheidius.
Bezitters van tabaksbedrijven:
1 Anthonius Alexander Martinus (Anton) de Block, geboren op 02-12-1830 in Amsterdam.
2 Alexander Martinus de Block, geboren op 29-04-1832 in Amsterdam.

Adressen:


1839 "de affaire van borduur- en passementwerken, en goud en zilverdraadtrekkerij op de firma van A. de Block, in de Warmoesstraat bij de St.Jansstraat, no 21, te Amsterdam"
1855 Scheidius of zijn opvolger zit op Warmoesstraat I no 57.
1915 volgens het telefoonboek van 1915 van Hans den Braber en Herman de Wit i.s.m. diverse vrijwilligers Block, Fa. A. de, Militaire borduursels en equipementen, Warmoesstraat 171.
In Amsterdam heeft een aantal omnummeringen van huizen plaatsgevonden.
Waarschijnlijk is Warmoesstraat 171 het derde tehuis van de firma A. de Block