Mignot & de Block de notariŽle oprichting.

Sigaren


Uit het jubileumnummer van het personeelsblad in 1958.

Op 31 Juli 1858 wordt de oprichtingsacte opgemaakt door notaris Jonckbloet. Hierbij gaan Aldolphus John Mignot en Anthony Alexander Martinus de Block een contract van Vennootschap aan onder de firma Mignot en de Block.

Oprichtingsacte 30-7-1858
Gedeelte van de oprichtingsacte van 31-7-1858.

Mignot brengt in het fonds der vennootschap zevenduizend gulden in en De Block dertienduizend.

Volgens het verslag van de gemeente Eindhoven waren er in die gemeente in 1858 18 tabak- sigaren- en snuiffabrieken met in totaal 300 personeelsleden.
Lurmans viel nog onder Woensel net als Mignot & de Block als die in 1858 al ergens meetelde.
In de tabaksindustrie was het dagloon voor volwassen arbeiders minimaal 30 cent, de grootverdieners hadden in de fabriek een dagloon van 75 cent.

Loon een gulden tachtig tot vier gulden vijftig per week.

M&dB had in 1861 50 personeelsleden, de topklasse verdiende toen negen gulden, de kinderen een tot drie gulden.