1958 Mignot & de Block 100

SigarenKoninklijke Mignot & de Block

In een door en door Katholiek bedrijf kon het eeuwfeest maar op een manier beginnen.
Om half negen, met een plechtige Heilige Mis in de St. Catharinakerk.
St. Catharinakerk
Heilige Mis in de St. Catharinakerk.

Na de Mis vertrokken de kerkgangers naar verschillende plekken voor een ontbijt.
kerkplein
De drukte op het plein voor de Kerk.
Ontbijttent op het College Ontbijttent op het College.
Het ontbijt werd om half tien opgediend in twee gebouwen op de Wal. Het Kajottershuis en in de Foyers en bovenzalen van het Katholiek Leven.
Zo'n 800 personeelsleden ontbeten in een tent aan het Stratumseind, maar die kregen wel de koffie opgediend door Maison van den Boer uit Veghel.

Om kwart over tien was iedereen weer verzameld in de grote zaal van het Katholiek Leven.
Prof. Dr J.E. de Quay
Prof. Dr J.E. de Quay
Commissaris der koningin in de provincie Noord-brabant Prof. Dr J.E. de Quay haalt herinneringen op aan zijn tijd als Commissaris van Mignot & de Block.
Ik zou haast zeggen, ik heb dat "van Mignot & de Block" moeten laten vallen voor "der koningin in de provincie Noord-Brabant" omdat die twee nu eenmaal moeilijk verenigbaar zijn.

Sierk Schröder Sierk Schröder

De heren F. en H. Mignot bedanken de heer J.H.Staal, de directeur van de Politie Harmonie, voor de muzikale hulde.


Tijdens de receptie overhandigt de burgemeester het certificaat Koninklijke tevens maakt de burgemeester de schenking van de fontein op het Floraplein bekend.


Tabakspropaganda in 1958

1958 Bij het honderdjarig bestaan werd de Polygoon profilti film "Lof der Tabak gemaakt in opdracht van Mignot. Ïnhoudsopgave


Polygoon profilti Lof der Tabak.