1908 Mignot & de Block 50 de merken.

Sigaren


20 gulden per duizend sigaartjes.Jubileum 1858-1908, het laatste jubileum met Adolf John. En het eerste met een volledige Mignot directie.


Rechts het huisje van de hoofdmeesterknecht Petrus van Bergeijk (overl 8-11-1913) op Kanaalstraat 27 Op 21 mrt 1914 vertrok de weduwe en haar thuis wondende kinderen naar Stratum.
Vanaf 27-10-1916 woonde de portier Johannes Jacobus van Overbeeke gepensioneerd opperwachtmeester der Koninklijke marechaussee op Kanaalstraat 27 (in 1921 Kanaalstraat 5).
De fabriek had geen huisnummer, B.M. Verhagen van de leerlooierij had als adres Kanaalstraat 29.
De fabriek van Lurmans was inmiddels ook eigendom van Mignot & de Block en was waarschijnlijk te onooglijk om ook op de tekening te figureren.
In 1920 kreeg de fabriek een eigen huisnummer; Kanaalstraat 3.vergroot de fotoDe deponering van enkel merken van Mignot & de Block in maart 1881.
Ook toen al volledig in het Spaans om de indruk te wekken dat Pedro Gutierrez, niet uit Havanna, de kwaliteit garandeerde.
Ook La Seņorita verwijst naar een Gran Fabrica de Puros, nu gegareandeerd door Mignot & de Block.