1908 Mignot & de Block 50 de Jubilarissen


Sigaren
Mignot & de Block liet in het jublileumboekje de namen van de drie jubilarissen weg.

Petronella de Groot, Peter van Bergeijk Meesterknecht, toen 78 jaar en Petrus Verleijsdonk


Deze drie spraken in hun advertentie dank uit aan de Medearbeiders en het kantoorpersoneel.

Jubileum
Bedoeld wordt hier de tweeenzeventigjarige heer Adolf John Mignot.
De drie blaadjes stonden op de kist van de oudste firmant,
Dit is de kist van Adolf John Mignot.
1908
AANGEBODEN
DOOR: het fabriek- en kantoorpersoneel
aan hunnen Hooggeachten patroon
A.J. MIGNOT
bij de feestelijke viering
van zijn gouden jubilé