Mignot-&-de Block-1868-10

SigarenKvK 1868
Voor het gemak rekende de gemeente Eindhoven ook in 1868 M&dB tot Eindhovense bedrijven.

Te Eindhoven bleef hetzelfde getal fabrieken bestaan met nagenoeg een gelijk aantal arbeidslieden. In eene der belangrijkste sigaren fabrieken is thans echter een groot getal mannelijke werklieden, door vrouwen vervangen, die voor dezen arbeid allezins geschikt schijnen en waardoor de geldelijke inkomsten voor sommige huisgezinnen zeer worden bevorderd. Er werden 35,216,000 stuks sigaren, 13000 kilo karotten, 306,500 kilo gekorve tabak en 92,822 kilo snuif gefabriceerd.