Sigaren

M&dB-Sint-Oedenrode


EiBUit hun publicaties was duidelijk dat er in Sint-Oedenrode een fabriek van M&deB is geweest.
Acte 698 van 24-11-1922 notaris Johan Balthazar Aloisius Dericks, wekte mijn interesse en leidde naar Acte 66 29-7-1908 van candidaat-notaris Anderegg.

Al eerder had M&deB een fabriek buiten Eindhoven. Op 16-5-1907 (Akte 209 Fens) verkoopt Leonardus Henricus Simon Petrus Coolen de sigarenfabriek uit 1891 (voorheen van J.Lurmans) te Valkenswaard sectie B781 voor f.7000,- aan v.o.f. Mignot & de Block.
In 1908 is de fabriek aan de Stationstraat (Leenderweg) alweer verkocht ze is dan eigendom van van Veldhoven en van der Heijden.


Akte 66 29-7-1908
Heden den negenentwintigsten Juli negentienhonderdacht verscheen voor mij Petrus Antonius Anderegg Candidaat notaris wonende te Sint-Oedenrode de heer Wilhelmus Jacobus van der Hagen koopman wonende te Sint Oedenrode, die bij deze verklaarde verkocht te hebben aan Adolf John Mignot, Adolf Antoine Louis Marie Mignot en Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot, allen sigarenfabrikanten en wonende te Eindhoven, eenige leden van de firma "Mignot en de Block", te Eindhoven, een perceel bouwland, liggende onder Sint Oedenrode ter plaatse "Sonsche Dijk", sectie G 1747.
Deze verkoop en koop is geschied voor eenen koopprijs van eenduizendtweehonderdgulden welke kooppennigen de verkooper verklaart van de koopers te hebben ontvangen
Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden op datum als boven in tegenwoordigheid van Andries Clement metselaar te Stratum en Leonardus Aarts timmerman te Gestel als getuigen.

Deze twee getuigen worden op 3 augustus 1908, in de aanvraag bouwvergunning voor de sigarenfabriek, genoemd als degenen die de bouw gingen uitvoeren.


De tekenaar van de bouwtekeningen is Andries Clement.
Op de bouwvergunningaanvraag voor de woonhuizen is ,Andries Clement bouwkundige.


In Sint-Oedenrode was geen sigarenmakerstraditie dus men begon met een tabaksstripperij als voorbewerking voor de andere Mignotbedrijven. 30 juni 1897. De Meierijse Tramwegmaatschappij neemt de tramlijn St. Oedenrode-Eindhoven en Eindhoven-Reusel in gebruik. Vanaf 1-8-1897 doorgetrokken naar Veghel (Sluis) waar een andere Mignot & de Block vestiging kwam.
In Sint-Oedenrode liep het spoor over de Sonsche Dijk langs de fabriek. De naam van het huidige complex verwijst nog naar de gevaarlijke bocht vlakbij.

(In het naambord zijn de contouren van de fabriek opgenomen.)
Vanuit Eindhoven liep de lijn via enkele sigarenmakersdorpen naar Reusel aan de Belgische grens.

Het rollen van sigaren kon je alleen maar leren in de praktijk van een volleerde sigarenmaker. Aanvraag bouwvergunning Sint-Oedenrode Mignot maakte nogal wat werk van de opleiding in de fabriek. Een leerling begon als bosjesmaker en misschien al eerder als tabaksbladstripper. Uit de strippers werden de leerlingen geselecteerd.
Strippen was een snel te leren handigheidje,daarvoor was geen opleiding nodig.

Op het driehoekig stuk grond werd een fabriek en op 14 meter van de fabriek een tweetal werkmeestershuizen gebouwd. fabriek Mignot & de Block Sint-Oedenrode
Sigarenfabriek Bouwverg. dd 3-08-1908 nr 1979/049 fa. Mignot e/d Block, Sint-Oedenrode. (Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, 1811-1933)

Tussen de bouwtekening uit 1908 en de uiteindelijke constructie van de vensters was een aanmerkelijk verschil. In 1906 bij de bouw van de Senatorfabriek in Meerveldhoven werd de hier getekende boog boven de ramen nog gebruikt.
Voor deze fabriek werd een (korte) latei gebruikt waarbij het metselwerk en de latei elkaar moesten ondersteunen.
metselwerk en latei voor de verdeling van de belasting

Sonsche Dijk
In 1938 werd het dertig jaar oude gebouw nog getekend zonder ramen op de tweede verdieping en met een expeditievleugel aan de linkerkant met hijsdeuren en een Hijsbalk. Het rechterdeel dat bestaat uit een laag toegangsgebouw en een daarachtergelegen trappenhuis is op de tekening vervallen.


In 1950 bij het gouden jubileum van Remi werd in het omblaadje deze foto nog gebruikt om de uitbreidingen van Mignot & de Block aan te geven.
Van de fabrieken in Veghel, in Meerveldhoven en in Bladel worden dan al geen afbeeldingen meer geplaatst.

Bij de begrafenis van Remi Mignot in 1953 wordt in Sint-Oedenrode in de St. Martinuskerk en in Veghel in de St. Lambertuskerk voor het personeel van de fabrieken in die plaatsen een Heilige Mis opgedragen zodat ze ook afscheid kunnen nemen.
In hetzelfde jaar 1953 is het personeel in Sint-Oedenrode bedankt de productie wordt naar Eindhoven overgebracht en de fabriek wordt aan Jansen-de Wit (de Sok) uit schijndel verkocht. De Bocht
Op de tweede verdieping zijn nu ook ramen geplaatst door de nieuwe gebruiker de Paters Damianen. De fabriek met in het sheddak de ramen op het noorden voor een optimale verlichting. Op het nieuwe gebouw zijn op de zuidkant van de namaak sheddaken zonnecellen aangebracht.
De fabriek met puntdakjes voor de plaatsing van zonnecellen.

Met de informatie gevonden bij de Heemkundekring 'DE OUDE VRIJHEID' te Sint Oedenrode,
en met de informatie aangedragen door Willie Damen van de Mosselaer uit haar Archiefcollectie en uit het BHIC in den Bosch is deze pagina over de sigarenfabriek van Mignot & de Block in Sint-Oedenrode tot stand gekomen

M&dB-Sint-Oedenrode