Sigaren

A.A.M. De Block-Mignot
Het huwelijk van Louisa Constantia Mignot en Anthonius Alexander Martinus de Block was de start van de Block-Mignot en de inleiding op Mignot & de Block.

Wanneer A.A.M. de Block Louisa C. Mignot leerde kennen in onduidelijk. Dat de familie Rutjes daarin een grote rol speelde is aannemelijk.
Antoon zal op een van zijn reizen zijn toekomstige vrouw Louisa, en zijn toekomstige zakenpartner Adolf, ontmoet hebben in Charleston.
Misschien was hij op bezoek bij de familie Rutjes in Charleston op uitnodiging van de halfbroer van Louisa; de schilder Louis Remy Mignot.
Johannes Hendricus Rutjes (geb. ±1814) vanaf 1843 hoofd van de Fransche school in Eindhoven, is getrouwd met Cornelia Johanna Huberta Schelfhout een dochter van de schilder Andreas Schelfhout.
De broer van J.H. Rutjes, Adolf Jan Rutjes stuurt zijn stiefzoon, Remí Paul Mignot, de zeven jaar oudere halfbroer van Louisa in 1848 naar Nederland waar hij wordt aangenomen als leerling van Schelfhout in 's-Gravenhage.

De wees Anthonius Alexander Martinus de Block geboren 2 december 1830 in Amsterdam, is 25 jaar en 'rentenier' als hij zich op 6-3-1856 aan de Regtestraat huis 152, Eindhoven vestigt.
[bron: Bevolkingsregister 1850-1860]
Getuigschrift bij verandering van woonplaats
Getuigschrift bij verandering van woonplaats
Opgemaakt op 6-3-1856 en dezelfde dag ingeschreven in Eindhoven.
Op 14 april 1856 trouwen zij in Eindhoven [bron: BS Eindhoven Deel 24 Jaar 1856 Akte 3].
Eerder is in Charleston bij acte van 31 januari 1856 het huwelijk in Eindhoven voorbereid. Stiefvader Adolphus John Rutjes en Théonie Marie Rutjes-(de la )Rivière laten dan hun toestemming notarieël bevestigen.

Ten huize van Johannes Hendricus Rutjes maakt notaris Jonckbloet op 10 april 1856 de acte van Huwelijksvoorwaarden op tussen Louisa Constantia Mignot, gedoopt op 17 augustus 1837 in Charleston (South Carolina), verblijf houdende te Eindhoven, en Anthonius Alexander Martinus de Block, rentenier, wonende te Eindhoven.

Bijzondere voorwaarde in de algehele gemeenschap van goederen is, dat dertigduizend gulden buiten de gemeenschap blijft als persoonlijk eigendom van de aanstaande bruid.
(Wordt hier het aandeel van Adolf John in de vennootschap, uit de bezittingen van de Block, gereserveerd?)
(Bruidschat)
Huwelijksvoorwaarden met Louisa Constantia Mignot
Gedeelte van de acte van 10 april 1856.


Bij het burgerlijk huwelijk van Anthonius en Louisa waren de volgende getuigen aanwezig:


Franciscus Boex (1804-1883), wijnhandelaar (zoon van Hermanus Boex, tot 1843 hoofd van de Fransche school),
Franciscus van Leersum (geb. ±1808), postdirecteur,
Petrus Johannes de Munnick uit Amsterdam en
Johannes Hendricus Rutjes, vanaf 1843, hoofd van de Fransche school.

Getuige Johannes Hendricus Rutjes is de broer van de stiefvader van Louisa Constantia Mignot. Van de Amerikaanse familie is niemand bij de huwelijkssluiting aanwezig.


Ik lees in The landscapes of Louis Remy Mignot van John Coffey;
Economic hardship had plagued the Charleston he had left behind. A severe economic crash occurred in 1857, followed by a drawn-out recession. culminating in the Civil War.
Terug te lezen in: http://mises.org/Books/historyofmoney.pdf
(Murray N. Rothbard. A History of Money and Banking in the United States: The Colonial Era to World War II. ISBN 0-945466-33-1)

In 1857 komt de familie op bezoek bij de getrouwde zus. Aldus in het Bevolkingsregister 1850-1860 ingeschreven:
bevolkingsregister

Vergroot de inschrijving in het bevolkingsregister.
De moeder en stiefvader van Louisa, haar broers, zus en haar halfzus.
De familie komt van Charleston (South Carolina) waar op dat moment een grote crisis heerst. Wat de vraag opwerpt of de familie nog wel zo 'schatrijk' is.
Van een eerdere ontmoeting van Adolf John en Alexander in Nederland die volgens de Mignot familieoverlevering in Eindhoven plaatsgevonden zou hebben is in de openbare archieven niets te vinden.

In het bevolkingsregister 1850-1860 is geen van de Mignots op het adres van de kostschool Rutjes of elders ingeschreven.
Als drie jaar na het familiebezoek in 1857, weduwnaar Rutjes,in het bevolkingsregister 1860-1870 wordt ingeschreven is neef Adolf Mignot van beroep koopman, medebewoner en neef Adrian Paul leerling.

Naam Geboren plaats st.
1-A.J. Rutjes ? ? H
2-Théonie Marie (de la) Rivière 2 oktober 1819 Philadelphia H
3-Adolphus John Mignot 15 december 1835 Charleston O
4-Alida Octavie Mignot 26 januari 1840 Charleston O
5-Adrian Paul Mignot 19 september 1844 Charleston O
6-Cornelia Rutjes 19 februari 1851. Charleston O


Anthonius Alexander Martinus de Block op foto 015062 uit het RHC-e ca 1860

Met de internationale oriëntatie van de beide firmanten ligt het voor de hand, dat men zich ook op de buitenlandse markt richt.
Over De Block schrijft zijn zoon later, dat hij door zijn talenkennis en stijl een grote voorsprong heeft op zijn Brabantse collega's. Met deze vaardigheden bouwt hij lonende relaties op in Engeland, de Kanaaleilanden, Noorwegen en Zweden.
De contacten met afnemers op de Kanaaleilanden zijn volgens dezelfde bron uit nood geboren in de tijd, dat het jonge bedrijf in zijn moeilijke aanloopperiode verkeert. Deze eilanden kennen lage invoerrechten en ze fungeren als vrijhaven van waar de sigaren veelal naar Engeland worden gesmokkeld om daar de hoge invoerrechten te omzeilen. Natuurlijk voegt de zoon aan deze mededeling toe, dat de contrabande buiten de firma om gaat, maar hij kan niet ontkennen, dat ze er onkundig van is. Deze leveranties 'brachten toen vertier aan de fabriek' en blijven 'een "vaste" goede post', omdat de firma jarenlang zonder concurrentie op deze eilanden kan blijven werken.

Overlijdensloterij
De algemeen voorkomende bedrijfsvorm was vennootschap onder firma waarbij de vennoten hoofdelijk aansprakelijk waren. De vennoten brachten buiten geld vooral hun arbeid in. Als een vennoot stierf had de weduwe nog een korte tijd recht op een gedeelte van de winst en de rente over de kapitaalsbijdrage maar werd daarna meestal uitgekocht.


In 1900 trekt A.A.M. zich uit het bedrijf terug op 69 jarige leeftijd als dan in 1901 zijn zoon en opvolger Alexandre Adolph Remi de Block sterft bestaat de directie alleen nog maar uit de familie Mignot.


Zoon Henri Christiaan Antonie maakt cariere bij de infanterie.Anthonius Alexander Martinus de Block met zoon Henri Christiaan Antonie en kleinzoon Anton Leo de Block in 1902.

Persoonskaart van Henri Christiaan Antonie de Block

Henri Christiaan Antonie de Block is geboren op 5 februari 1864 om 13:00 in Eindhoven
[bron: BS Eindhoven Deel 8 Jaar 1864 Akte 13],
zoon van Anthonius Alexander Martinus de Block en Louisa Constantia Mignot.
Bij de geboorteaangifte van Henri waren de volgende getuigen aanwezig:
Joannes Petrus van Blarkom (geb. 1811) en Lazerus de Jongh (geb. 1812).

24-01-1888 Getuige bij: het huwelijk van Alexandre Adolph Remi de Block (1856-1901) en Josephina Antonia Maria van Moll.
Beroep: Tweede Luitenant tweede Regiment Infanterie te ´s Gravenhage

11-05-1892 Getuige bij: het huwelijk van Jan van Blarkom (1856-1939) en Théonie Maria Johanna Mignot (1868-1895)
Beroep: Eerste luitenant der Infanterie

Henri trouwde, 36 jaar oud, op 1 mei 1900 in Amsterdam met Maria Clara Delphine Bonnike, 23 jaar oud. Maria is geboren op 23 juli 1876 in Amsterdam.
Maria is overleden op 19 maart 1950 in ´s-Gravenhage, 73 jaar oud.
Henri is overleden op 15 november 1928 in ´s-Gravenhage, 64 jaar oud.
Laatste beroep: luitenant-generaal infanterie

Kind van Henri en Maria: Anton Leo de Block, geboren op 19 juni 1901 in Amersfoort.
Anton is overleden in 1986, 84 of 85 jaar oud. Beroep Anton Leo de Block: commies-griffier der Eerste Kamer der Staten-Generaal Anton trouwde, 28 jaar oud, op 9 juli 1929 in ´s-Gravenhage met Eugenie Catharina Maria Regout, 26 jaar oud. Eugenie is geboren op 9 juli 1903 in Maastricht. Eugenie is overleden.