1937 Indische-delegatie in Eindhoven

SigarenEen Indische delegatie was twee dagen in Eindhoven.
Op 19-1-1937 voor een bezoek aan de N.V. Philips op 19-1-1937.
Op 20-1-1937, de tweede dag, werd de N.V. Vereeningde tabaksindustieŽn Mignot & de Block bezocht. Van dit bezoek en de aangeboden lunch in Granville zijn geen foto's bekend.

Opvallend is dat op 19-1-1937 de breuk tussen Remi en Adolf al evident was. Niet Adolphe Mignot, als vertegenwoordiger van M&dB, staat op het bordes van zijn vriend Anton Philips maar zijn jongere broer Remi die ook hier zijn plaats innam.

Het moet in begin 1937 een drukte van belang zijn geweest op de lijn Nederlandsch-IndiŽ Nederland. Op 7-1-1937 het huwelijk van Prinses Juliana en Bernard.
Op een onbekende datum tussen 1935 en 1940 bezocht een Nederlandsch-Indies gezelschap de inpakafdeling van Mignot en de Block.


Op 18 januari 1937 zou de delegatie van Indische vorsten om 6 uur aanzitten aan een diner ten huize van Dr. A. Philips. maximum temperatuur in den Bilt was op 18-1-1937 6.2 C. de zon liet zich die dag niet zien.

De delegatie van Soerakarta:
Z.V.H. Soeseoehoenan Pakoe Boewono H X, luitenant generaal van het K. Ned. Ind. en van het Nederlandsche leger.
Deputatie: Bendoreo Pangaran Ario Soerjohamidjojo zoon van Z.V.H., kapitein v.d.gemerale staf K.N.I. leger en echtgenoote, Raden Ajoe Soerjohamidjojo dochter van den voormaligen Rijksbestuurder van Djokjakarta.

De delegatie van Djokjakarta:
Z.H. Sultan Hamangkoe Boewono VIII (Hij die het heelal beheert) generaal majoor van het Indische en van het Nederlandsche leger.
Deputatie: Kandjeng Ratoe Pembajoen (d.i. de voorste, oudste dochter van den Sultan)
(midden, de enige vrouw in het gezelschap).
Pangaran (H)Ario Poerobojo (zoon van den Sultan) kapitein v.d.generale staf. Pagaran (H)Ario Pakoeningret echtgenoot van de Ratoe Pembajoen en dus schoonzoon van den Sultan.
Bendoro Raden Mas Raisoel en
Goeste Raden Mas Dorodjatoer, en Nederland studerende zoons van Z.H. Sultan van Djokjakarta.

Uit het Pakoe Alamsche Huis:
Z.H. Pangeran Adipati Ario Pakoe Alam VII kolonel i.b.d.K.N.I.L.
Deputatie: Pangeran Adipati Ario oerjodilogo zoon van den Pakoe Alam, kapt gen. staf waarschijnlijk troonopvolger.

De delegatie van Langkat zou na het bezoek aan Philips vertrekken en de volgende dag niet meegaan naar Mignot & de Block.
Voor den Sultan van Langkat en den zelfbestuurder van Koealoe-Ledong ťťn delegatie:
Tengkoe Kamil (broeder van den Sultan);
Tengkoe Besar Mensjoersjah zwager van den Sultan