Indische-delegaties in Eindhoven

Sigaren
16/6/1928 Bezoek uit Nederlands-IndiŽ aan de fabriek van Mignot & De Block; v.l.n.r.
Teukoe Oemar Ndjong (Sigli Atjeh),
mr S. Cohen (Den Haag),
R. Mignot,
Raden Adipati Aria Wiranata Koesoema (regent van Bandoeng)
Raden Warwis Gelar Datoek Madjolelo (Districts Volkshoofd Sumatra's Westkust)

Van de lijst op http://www.worldstatesmen.org/Indonesia_princely_states1.html
1920 - 1931 Raden Adipati Aria Wiranatakusuma V (1st time)
1931 - 1935 T. Hasan Sumadipradja
1935 - 1945 Raden Adipati Aria Wiranatakusuma V (2nd time)
1945 - 1947 T.E. Suriaputra
1948 - 1956 Raden Tumenggung Muharram Wiranatakusuma VI16/6/1928 Bezoek uit Nederlands-IndiŽ aan de fabriek van Mignot & De Block; v.l.n.r.
Raden Warwis Gelar Datoek Madjolelo.
De regent Raden Adipati Aria Wiranatakusuma V
Remi Mignot.
mr S. Cohen (Oudregerings commissaris).
Teukoe Oemar Ndjong (zoon van den zelfbestuurder vam Ndjong in Atjeh).